Als, je meer wilt weten over deze planeet die vaak, naar, ons knipoogt aan de nachtelijke hemel Hebben we je met algemene informatie over Venus verteld.Sinds de mensheid zijn richting naar de ruimte is gekeerd zijn er verschillende onderzoeken gedaan over alle planeten van de Solar Systeem en nu hebben we veel informatie over elk van hen.. Venus is ook. Een planeet die. We nu goed kennen. Bovendien beantwoordt het waarschijnlijk een van onze favoriete vragen over de ruimte Is er leven buiten de aardeVolgens een, wetenschappelijk artikel dat op 4 september 2020 in het tijdschrift Nature is gepubliceerd zijn in de atmosfeer van Venus, fosfinemoleculen ontdekt. De ontmoeting met dit molecuul Bekend als de voetafdruk van het leven op Venus opende de deur voor verder onderzoek. In dit artikel hebben, we 10 verrassende informatie over Venus opgenomen om deze, fascinerende planeet en zijn kenmerken te leren kennen die de aandacht trekt door. Zijn gelijkenis met de aarde zijn hete en angstaanjagende atmosfeer.Baanduur 225 aardse dagen. Diameter 12.104 km Afstand tot de aarde 38 miljoen km Afstand tot de zon 108 miljoen km Venus de helderste en meest opvallende planeet die. We zien als. We naar de lucht kijken ontleent zijn naam aan de oude Romeinse godin van liefde en schoonheid. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat deze helachtige planeet in het verleden een, aardachtige structuur en atmosferische omstandigheden heeft, gehad kunnen, we zeggen dat dit niet langer mogelijk is met de gegevens die. We nu hebben.Venus wordt aangeduid als de ‘tweelingzus’ van de aarde.

. Venus is een van de twee planeten in het zonnestelsel zonder manen. Op Venus komt de zon op in het westen.. We zagen de Venusovergang voor het laatst voor de zon in 2012 en de volgende overgang zal plaatsvinden in 2117. De temperatuur op het oppervlak van Venus is hoog genoeg, om, zelfs, lood te smelten ongeveer 467 graden. 965 van de atmosfeer van Venus bestaat uit koolstofdioxide., Tot 60. Jaar geleden stelden wetenschappers Venus, voor, als een, tropisch, paradijs. Venus, heeft meer dan 1.000 actieve vulkanen, op, het, oppervlak., Een, dag op Venus duurt, langer dan een, jaar. Gedurende, vele jaren in de geschiedenis, werd gedacht, dat Venus, twee, verschillende hemellichamen was en twee verschillende namen had.Venus en Aarde lijken inderdaad in veel opzichten op elkaar, als, tweelingzusjes., Deze twee planeten die qua grootte erg op elkaar lijken zijn ook 85 gelijk in massa Venus is iets lichter dan de aarde. Qua diameter is er. Maar een paar kilometer verschil tussen Venus en de aarde., Echter als misschien wel het belangrijkste punt De atmosferen van deze twee planeten zijn totaal verschillend van elkaar. Terwijl de atmosfeer van de aarde ons leven geeft wordt de atmosfeer van Venus, vaak vergeleken met de ‘hel’. Er kunnen Echter andere levende wezens in die, omgeving zijn die er, voor, ons, als een, hel uitzien.Planeten in het zonnestelsel hebben in totaal 205 bekende manen. Mercurius en Venus hebben echter geen bekende manen. De reden, waarom deze twee planeten geen manen hebben is hun nabijheid tot de zon en Het dominante zwaartekrachtsveld van de zon.

Door, deze aantrekkingskracht, reizen, objecten, kleiner dan Venus en Mercurius rond hun planeten zonder te draaien.Venus draait met de klok mee van west naar oost in tegenstelling tot andere planeten in het zonnestelsel. Wetenschappers denken dat Venus in het verleden in dezelfde, richting Draaide als andere planeten. De reden voor deze verandering van richting is vermoedelijk. Een botsing met een, asterode of een, ander hemellichaam., Als gevolg daarvan komt de zon volgens onze definitie op Venus op in het westen en gaat in het oosten onder. Volgens, bekende, bronnen, hebben, astronomen voor, het eerst Venus voor de zon waargenomen op 4 december 16′. Waarnemingen die Sindsdien zijn gedaan hebben ons in staat, gesteld te ontdekken, dat, Venus een, atmosfeer heeft en de afstand, tussen de aarde en de zon nauwkeuriger te kunnen meten. Ten slotte ging Venus in 2012, voor de zon langs. Maar geen enkele wetenschapper die dit, schouwspel, observeert, zal, waarschijnlijk de Volgende zien omdat de volgende transit in het jaar 2117 zal plaatsvinden. Venus is de heetste planeet in ons systeem ondanks dat het de op een na dichtstbijzijnde planeet van de zon is. Dit komt omdat vergelijkbaar met het broeikaseffect, op aarde de dichte atmosfeer van de planeet de Warmte binnen houdt. Maar dit effect is natuurlijk veel groter op Venus. Hierdoor stijgt de temperatuur op aarde, tot 467 graden. De gemeten hoge temperaturen zijn de grootste, vijand van ons onderzoek naar Venus omdat de verzonden, sondes slechts een, korte, tijd, op, het oppervlak van de planeet, kunnen Overleven.

Als zodanig is ons onderzoek aan het oppervlak van Venus zeer beperkt.Een van de redenen waarom de atmosfeer van Venus vaak als angstaanjagend en zelfs hels wordt genoemd is de hoeveelheid. Koolstofdioxide. Om het met, een, vergelijking, gemakkelijker te begrijpen is het vermeldenswaard dat de atmosfeer van de aarde een koolstofdioxidegehalte van 004 heeft.Hoewel. We het gemakkelijk kunnen zien elke keer dat. We naar de lucht kijken maakten de dichte wolken van zwavelzuur rond Venus het is onmogelijk om, het oppervlak van de planeet van buitenaf te zien. Om deze reden stelden wetenschappers die het oppervlak van deze mysterieuze en heldere planeet niet konden zien Venus, voor, als een, tropisch paradijs, Tot het begin van de jaren zestig en geloofden dat het een, bewoonbare planeet, was.Venus wordt omringd door vulkanen die tot 240 kilometer kunnen uitzetten en hebben stromingen die kilometers lang, aanhouden. Het heeft lavakanalen die zich uitstrekken tot 5000 kilometer boven de planeet, en deze lange, lavakanalen zijn Uniek in het zonnestelsel. Venus, voltooit een, volledige, omwenteling rond de zon in 225, aardse dagen., Dus, 225 dagen op, aarde, betekent, een, jaar, op Venus. De planeet, voltooit zijn rotatie, om zichzelf echter in 243, dagen. In de eenvoudigste, definitie, betekent, een, dag op Venus, langer dan een; Jaar.Venus kan worden waargenomen voor zonsopgang en na zonsondergang. Om deze reden werd er in de oudheid naar verwezen, als twee verschillende hemellichamen die bij zonsopgang en zonsondergang verschijnen. Daarom wordt het vandaag de dag nog steeds de ‘Morning Star’ en ‘Evening Star’ genoemd.

Later dankzij Pythagoras, werd begrepen Dat deze twee objecten eigenlijk hetzelfde, hemellichaam, waren.De, zoektocht, naar, leven, op, een, andere, planeet dan de aarde, bevindt zich, nu, op, een heel, ander, punt dan waar, het misschien, tien, jaar, geleden, stond., Bovendien, wanneer, het, woord, ‘leven’ wordt genoemd in tegenstelling, tot wat, vaak, wordt, gedacht, worden Niet alleen intelligente wezens zoals wij maar ook biologische, wezens van microformaat, gedefinieerd. Dus zoals, het op, veel, planeten, kan gebeuren, op een manier die, we nog niet begrijpen Natuurlijk, kan er een, organisme zijn dat in deze barre, omstandigheden, kan overleven., Volgens, veel studies over Venus van de Afgelopen jaren wordt echter gezegd dat een, mogelijke levensvorm op Venus alleen in de atmosfeer van de planeet, kan leven.

https://www.youtube.com/watch?v=DIS33j0VpCo