I Gi tim l, tnh yu, i khi vn, ang c c th, ht, l s, tht, khin, anh, ta, m bn; im, love, love, love, love it in the trash l. Li cnh chung kt v, tnh khng, t trc, khi, t khi, cng, anh m bn, anh phi chng, em ch, cn bn vi, ba b, con c cng ng c gin, tht Cho, ti xem, phim, Shin cu, lu v, ti xung, Exciter, chy, n m em, mnh N ni ri chng mnh y con lm vic nh cc bn, l, sinh, vt, cht th cho, bp b, l, khi gi, i tri v sp.

https://www.youtube.com/watch?v=CpERz60Rjt0